Quầy thuốc tây 05 Hòa Thịnh

Quầy thuốc tây 05 Hòa Thịnh

29 Võ Công Tồn, Khu phố 2, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An