Quầy thuốc Như Thủy

Quầy thuốc Như Thủy

Ấp Chánh, Xã Long Hiệp, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An