Quầy thuốc Phượng Quý

Quầy thuốc Phượng Quý

Thôn 6, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng