Quầy thuốc Thanh Nhung

Quầy thuốc Thanh Nhung

Ấp Bào Môn, Xã Hưng Yên, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang