Quầy thuốc số 66

Quầy thuốc số 66

Khu vực 2, Thị trấn Thứ 3, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang