Quầy thuốc Như Ý

Quầy thuốc Như Ý

558 Tổ 4, Khu phố Ngã Ba, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang