Quầy thuốc Ngọc Hân

Quầy thuốc Ngọc Hân

Ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang