Quầy thuốc Đình Tiên

Quầy thuốc Đình Tiên

Ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang (chợ Kênh B)