Quầy thuốc Đinh Ngoan

Quầy thuốc Đinh Ngoan

Tổ 1B, Khu phố Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang