Quầy thuốc Anh Tường

Quầy thuốc Anh Tường

790 Ấp Số 8, Xã Sơn Kiên, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang