Nhà thuốc Duy Toàn

Nhà thuốc Duy Toàn

Ấp Đông Thọ, Xã Thạnh Trị, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang