Quầy thuốc Duyên

Quầy thuốc Duyên

QL 1A, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa