Phòng chẩn trị YHCT Tế Sanh 2

Phòng chẩn trị YHCT Tế Sanh 2

128 Ngô Gia Tự, P. Phước Tiến, TP Nha Trang, Khánh Hòa