Nhà thuốc Thiện Chí

Nhà thuốc Thiện Chí

607 Đường 2/4, P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa