Quầy Thuốc số 15

Quầy Thuốc số 15

237 Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên