Quầy thuốc Minh Nhật

Quầy thuốc Minh Nhật

Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên