Quầy thuốc Mai Thủy

Quầy thuốc Mai Thủy

SN 35B, Trung tâm địa chất, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên