Nhà Thuốc Mạnh Trang

Nhà Thuốc Mạnh Trang

số nhà 35 đường Nguyễn Bình, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Thị Xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên