Nhà thuốc Minh Khanh

Nhà thuốc Minh Khanh

50 Ngô Thì Nhậm, Thành Phố Hòa Bình, Hòa Bình