Nhà thuốc 69

Nhà thuốc 69

Số 470 Đường Cù Chính Lan, Tổ10 Phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình (đối diện cổng bệnh viện tỉnh Hòa Bình)