Quầy thuốc Giáp Hà

Quầy thuốc Giáp Hà

Thôn 15, Xã Tân Hòa, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk