Nhà thuốc Yến Khanh 1

Nhà thuốc Yến Khanh 1

22 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, TP HCM