Nhà thuốc Trường Thành

Nhà thuốc Trường Thành

186 Trần Não, Phường Bình An, TP Thủ Đức (Quận 2 cũ), TP HCM