Nhà thuốc Thảo Trinh

Nhà thuốc Thảo Trinh

127 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, TP HCM