Nhà thuốc Thanh Kim

Nhà thuốc Thanh Kim

212 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM