Nhà thuốc Thanh Hương

Nhà thuốc Thanh Hương

410 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, TP HCM