Nhà thuốc Thanh Hải

Nhà thuốc Thanh Hải

29 Hoàng Dư Khương, Phường 12, Quận 10, TP HCM