Nhà thuốc Tâm Nguyễn

Nhà thuốc Tâm Nguyễn

101 Gia Phú, Phường 1, Quận 6, TP HCM