Nhà thuốc số 34

Nhà thuốc số 34

285/160 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP HCM