Nhà thuốc Số 10

Nhà thuốc Số 10

017 Lô H Cc Ngô Gia Tự, Phường 2 (Sư Vạn Hạnh), Quận 10, TP HCM