Nhà thuốc Phương Tâm

Nhà thuốc Phương Tâm

08 Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, TP HCM