Nhà thuốc Phước Thiện 2

Nhà thuốc Phước Thiện 2

47 Lê Văn Việt, KP3, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP HCM