Nhà Thuốc Phước Long

Nhà Thuốc Phước Long

305 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM