Nhà thuốc Ngọc Lan

Nhà thuốc Ngọc Lan

569 Trường Chinh, Phường Tân Thời Nhất, Quận 12, TP HCM