Nhà thuốc Mỹ Kim

Nhà thuốc Mỹ Kim

16 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM