Nhà thuốc Minh Thiện

Nhà thuốc Minh Thiện

43A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM