Nhà thuốc Minh Thiên

Nhà thuốc Minh Thiên

25/1A Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2, TP HCM