Nhà thuốc Minh Quang

Nhà thuốc Minh Quang

2023 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP HCM