Nhà thuốc Minh Hương

Nhà thuốc Minh Hương

177 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 7, Quận 5, TP HCM