Nhà thuốc Lê Nguyên

Nhà thuốc Lê Nguyên

826 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP HCM