Nhà thuốc Kim Tuyến

Nhà thuốc Kim Tuyến

3034 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, TP HCM