Nhà thuốc Kim Thu

Nhà thuốc Kim Thu

430/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP HCM