Nhà thuốc Kim Thảo

Nhà thuốc Kim Thảo

171 Tam Bình, Phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM