Nhà thuốc Kim Tâm

Nhà thuốc Kim Tâm

147 Thành Mỹ, Phường 8, Quận Tân Bình, TP HCM