Nhà thuốc Kim Ngọc

Nhà thuốc Kim Ngọc

32C Hậu Giang, Phường 2, Quận 6, TP HCM