Nhà thuốc Kim Mỹ

Nhà thuốc Kim Mỹ

2325 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, TP HCM