Nhà thuốc Kim Hoa

Nhà thuốc Kim Hoa

25A Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP HCM