Nhà thuốc Kim Chi (Kim Cúc)

Nhà thuốc Kim Chi (Kim Cúc)

305 Nguyễn Duy Dương, Phường 4, Quận 10, TP HCM