Nhà thuốc Hữu Nghị

Nhà thuốc Hữu Nghị

152A Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP HCM