Nhà thuốc Hoàng Lê

Nhà thuốc Hoàng Lê

543 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM